Fysik og Kemi
© Sven Nissen
ioner
iongitter
Lewis formel og oktetreglen
Atomer, Molekyler og Ioner
Strålinger 1 Strålinger 2 Strålinger 3
Strålinger 1
Strålinger 2
Strålinger 3
Strålinger 4
Strålinger 5
clever-mo u n a t n i
Newtobs love - læsning af professor Klaus Mølmer.
Simple Club - Newton
Simple Club - Newton 2
Simple Club - Kraft
Konstant fart - Simple Club
Acceleration - Simple Club
Det frie fald - Simple Club
Konstant acceleration - Simple Club
Fysik / Kemi derhjemme:
Kemiopgaver
Fysik læsestof - Newton
baggrundsviden Newton
F = m * a  (Simple Club) Newtons 2. lov
Newtons 3 love sammenfattet (Simple Club). Kun de første to er vigtige
Fysik opgaver
ligger på Teams
Kemimappen - Atomer
Syrer og baser
F8
Kemimappen - Atomer
Kemimappen - Atomer
Tilstandsformerne
3. Atomets Valenz (Wertigkeit) - Simple Club 4. Kemiske reaktionsskemaer - Simple Club 5. Kemiske reaktionsskemaer (Ývelser) - Simple Club 1. Det periodiske system - Simple Club 6. Det periodiske system 2 (MOL) - Simple Club 7. Hvad er MOL? - Simple Club 2. Atomer, Molekyler og ioner
det periodiske system
Du er på fysik/kemi F8-siden til smartphones.
ioner
iongitter
Lewis formel og oktetreglen
Atomer, Molekyler og Ioner
Strålinger 1 Strålinger 2 Strålinger 3
Strålinger 1
Strålinger 2
Strålinger 3
Strålinger 4
Strålinger 5
Simple Club - Newton
Simple Club - Newton 2
Simple Club - Kraft
Newtobs love - læsning af professor Klaus Mølmer.
Kemi
Konstant fart - Simple Club
Acceleration - Simple Club
Det frie fald - Simple Club
Konstant acceleration - Simple Club
Fysik / Kemi derhjemme:
Kemiopgaver
Fysik læsestof - Newton
baggrundsviden Newton
F = m * a  (Simple Club) Newtons 2. lov
Newtons 3 love sammenfattet (Simple Club). Kun de første to er vigtige
Fysik opgaver
ligger på Teams
Kemimappen - Atomer
Syrer og baser
Fysik
Tilstandsformerne
3. Atomets Valenz (Wertigkeit) - Simple Club 4. Kemiske reaktionsskemaer - Simple Club 5. Kemiske reaktionsskemaer (Ývelser) - Simple Club 1. Det periodiske system - Simple Club 6. Det periodiske system 2 (MOL) - Simple Club 7. Hvad er MOL? - Simple Club
Tilstandsformerne
2. Atomer, Molekyler og ioner
det periodiske system