Fysik og Kemi
© Sven Nissen
Rapporten 
Det periodiske system

Kemi F8                                                                           Fysik F8

ioner
iongitter
Lewis formel og oktetreglen
Atomer, Molekyler og Ioner
Strålinger 1 Strålinger 2 Strålinger 3
Strålinger 1
Strålinger 2
Strålinger 3
Strålinger 4
Strålinger 5
clever-mo u n a t n i
Newtobs love - læsning af professor Klaus Mølmer.
Simple Club - Newton
Simple Club - Newton 2
Simple Club - Kraft
Hvad er kemi?  Kemi i hverdagen? korte demonstrationsforsøg med en syre og en base og Natrium i vand. Vores bog: “Luft og vand” Grundstoffer og kemiske forbindelser - kapitel 4 Forsøg med H2, O2 og N2 Elektrolyse af saltvand - lærerforsøg Repetition af det lærte. Starte påMolekyler og atomer side 42 CuSO4 og vand. Hydrogens forbrænding Vandindhold i fødevarer. Når CO2 blandes med kalkvand Ca(OH)2 giver det bundfald. Opstart molekylemodeller Gennemgang af Lab. 10. Molekylemodeller Gennemgang af Lab 10 Nr. 11. Derefter forbrændingsprodukter af et stearinlys, kulbrinter og kopi A1/A2. atmosfærisk lufts sammensætning, drivhuseffekt og forberedelse til forsøgene på mandag. Forsøg: Lab. 11-15
12.08
19.08
13.08
Rapportskrivning - oplæg Vores bog: “Luft og vand” Vi begynder med kapitel 1 kap. 1 og 2. læs og snak om tryk Laboratorieopgave 1 Laboratorieopgave 1 afsluttes derefter tryk/cm2 Begge timer bruges til brainstorming af rapporterne I første time forklaredes arbejdet med book-creator I anden time forklaredes Celcius, Kelvin og trykker under vandet. Begrebet atm og N/cm2 forklares. Barometeret, luftens normaltryk, højdemåleren i et fly, isobarer og vejrudsigter Fortsætte to timer med rapporterne Forsøg med is og temperatur. Lab 2-8 Forsøg med is / temperatur fortsat. Lab 2-8
26.08
20.08
27.08 03.09 10.09 17.09 22.10 29.10 05.11 12.11
09.09 16.09 23.09 21.10 28.10 04.11 11.11
2020
06.01 Det periodiske System 07.01 Det Periodiske System og starten på ioner 13.01 Rapporterne tilbage - tid til snak og aftaler i gruppen 14.01 Fortsætte med det periodiske system og ioner 20.01 Gennemgang af siderne 1-5, fortsætte med prikformlen 27.01 Repetition ioner, det periodiske system og opgave 03/04 03.02 Repetition: Hvad er en ion?            derefter sikkerhedsregler i kemilokalet. 10.02 Ny bog kort forklaret. Fortsætte to sider i mappen 17.02 PH-værdi kort fortalt. Fortsætte på siderne 104-105 15.02 1. time pH-forsøg med de ting, man tog med hjemmefra            2. time fremlæggelse af én rapport.
Kemi                                   Fysik
21.01 Ny mappe i fysik - fart og fartmåling.            Enkelte opgaver, omregningskonstanten 3,6 og            timeren præsenteres 28.01 Repetition af det lærte, derefter timerforsøg of            start på acceleration. 04.02 To timers forberedelse til den mundtlige fremlægning 11.02 Vi arbejdede med accelaration. Timeren og opklæbning            af timerstrimler. Trappetrinnene ses på. 13.02 3 timer forberedelse til den mundtlige fremlægning 18.02 2 timer til den mundtlige forberedelse
Konstant fart - Simple Club
Acceleration - Simple Club
Det frie fald - Simple Club
Konstant acceleration - Simple Club
Fysik / Kemi derhjemme:
Kemiopgaver
Fysik læsestof - Newton
baggrundsviden Newton
F = m * a  (Simple Club) Newtons 2. lov
Newtons 3 love sammenfattet (Simple Club). Kun de første to er vigtige
Fysik opgaver
ligger på Teams
Kemimappen - Atomer
Syrer og baser
Du er på fysik/kemi F8-siden til smartphones.
Det periodiske system
ioner
iongitter
Lewis formel og oktetreglen
Atomer, Molekyler og Ioner
Strålinger 1 Strålinger 2 Strålinger 3
Strålinger 1
Strålinger 2
Strålinger 3
Strålinger 4
Strålinger 5
Fysik
Simple Club - Newton
Simple Club - Newton 2
Simple Club - Kraft
Newtobs love - læsning af professor Klaus Mølmer.
Kemi
Hvad er kemi?  Kemi i hverdagen? korte demonstrationsforsøg med en syre og en base og Natrium i vand. Vores bog: “Luft og vand” Grundstoffer og kemiske forbindelser - kapitel 4 Forsøg med H2, O2 og N2 Elektrolyse af saltvand - lærerforsøg Repetition af det lærte. Starte påMolekyler og atomer side 42 CuSO4 og vand. Hydrogens forbrænding Vandindhold i fødevarer. Når CO2 blandes med kalkvand Ca(OH)2 giver det bundfald. Opstart molekylemodeller Gennemgang af Lab. 10. Molekylemodeller Gennemgang af Lab 10 Nr. 11. Derefter forbrændingsprodukter af et stearinlys, kulbrinter og kopi A1/A2. atmosfærisk lufts sammensætning, drivhuseffekt og forberedelse til forsøgene på mandag. Forsøg: Lab. 11-15
12.08
19.08
26.08
09.09 16.09 23.09 21.10 28.10 04.11 11.11
13.08
Rapportskrivning - oplæg Vores bog: “Luft og vand” Vi begynder med kapitel 1 kap. 1 og 2. læs og snak om tryk Laboratorieopgave 1 Laboratorieopgave 1 afsluttes derefter tryk/cm2 Begge timer bruges til brainstorming af rapporterne I første time forklaredes arbejdet med book-creator I anden time forklaredes Celcius, Kelvin og trykker under vandet. Begrebet atm og N/cm2 forklares. Barometeret, luftens normaltryk, højdemåleren i et fly, isobarer og vejrudsigter Fortsætte to timer med rapporterne Forsøg med is og temperatur. Lab 2-8 Forsøg med is / temperatur fortsat. Lab 2-8
20.08
27.08 03.09 10.09 17.09 22.10 29.10 05.11 12.11
2020
Kemi                           
2020
Fysik
Konstant fart - Simple Club
Acceleration - Simple Club
Det frie fald - Simple Club
Konstant acceleration - Simple Club
Rapporten 
06.01 Det periodiske System 07.01 Det Periodiske System og starten på ioner 13.01 Rapporterne tilbage - tid til snak og aftaler i gruppen 14.01 Fortsætte med det periodiske system og ioner 20.01 Gennemgang af siderne 1-5, fortsætte med prikformlen 27.01 Repetition ioner, det periodiske system og opgave 03/04 03.02 Repetition: Hvad er en ion?            derefter sikkerhedsregler i kemilokalet. 10.02 Ny bog kort forklaret. Fortsætte to sider i mappen 17.02 PH-værdi kort fortalt. Fortsætte på siderne 104-105 15.02 1. time pH-forsøg med de ting, man tog med hjemmefra            2. time fremlæggelse af én rapport.
21.01 Ny mappe i fysik - fart og fartmåling.            Enkelte opgaver, omregningskonstanten 3,6 og            timeren præsenteres 28.01 Repetition af det lærte, derefter timerforsøg of            start på acceleration. 04.02 To timers forberedelse til den mundtlige fremlægning 11.02 Vi arbejdede med accelaration. Timeren og opklæbning            af timerstrimler. Trappetrinnene ses på. 13.02 3 timer forberedelse til den mundtlige fremlægning 18.02 2 timer til den mundtlige forberedelse
Fysik / Kemi derhjemme:
Kemiopgaver
Fysik læsestof - Newton
baggrundsviden Newton
F = m * a  (Simple Club) Newtons 2. lov
Newtons 3 love sammenfattet (Simple Club). Kun de første to er vigtige
Fysik opgaver
ligger på Teams
Kemimappen - Atomer
Syrer og baser