© Sven Nissen
2015
  ematik
tryk her
M M a t
Ligninger forklaret på tysk
Pythagoras af Samos Pythagoras af Samos
Bevis af Pythagoras   a² + b² = c²
De to korte sider i en retvinklet trekant kaldes kateder ( a og b ) Den lange sider kaldes hypotenusen ( c )
Pythagoras 1
Pythagoras 2 (bevis)
brøkregning
lektier 29.09
lektier 22.09
lektier 24.09
lektier 23.09
millimeterpapir blå
millimeterpapir rød
millimeterpapir grå
ugeopgave 2
lektier 30.09
ekstraopgaver 1
brøkregler
ugeopgave 2 facit
lektier 20.10
lektier 21.10
ugeopgave 3 facit
Nyt emne: Geometri
grundbegreber i geometri
lektier 16.11
lektier 17.11
lektier 24.11  -  Pythagoras 1
2 - ugers opgave i geometri
SimpleClub Sandsynlighedsregning 1
SimpleClub Sandsynlighedsregning 2
Sandsynlighedsregning dansk 1
Sandsynlighedsregning dansk 2
Du er på matematik-siden til smartphones.
Lommeregneranbefaling: Casio fx-991DE X ClassWiz 
Nyt emne: Geometri
grundbegreber i geometri
lektier 16.11
lektier 17.11
lektier 24.11  -  Pythagoras 1
SimpleClub Sandsynlighedsregning 1
SimpleClub Sandsynlighedsregning 2
Sandsynlighedsregning dansk 1
Sandsynlighedsregning dansk 2