© Sven Nissen
2015
  ematik
tryk her
M M a t
Ligninger forklaret på tysk
Pythagoras af Samos Pythagoras af Samos
Bevis af Pythagoras   a² + b² = c²
De to korte sider i en retvinklet trekant kaldes kateder ( a og b ) Den lange sider kaldes hypotenusen ( c )
Pythagoras 1
Pythagoras 2 (bevis)
Lommeregneranbefaling: Casio fx-991DE X ClassWiz 
brøkregning
lektier 29.09
lektier 22.09
lektier 24.09
lektier 23.09
millimeterpapir blå
millimeterpapir rød
millimeterpapir grå
ugeopgave 2
lektier 30.09
ekstraopgaver 1
brøkregler
Du er på matematik-siden til smartphones.
Lommeregneranbefaling: Casio fx-991DE X ClassWiz 
brøkregning
lektier 29.09
lektier 22.09
lektier 24.09
lektier 23.09
millimeterpapir blå
millimeterpapir rød
millimeterpapir grå
ugeopgave 2
lektier 30.09
ekstraopgaver 1
brøkregler