© Sven Nissen
2015
  ematik
tryk her
M M a t
Ligninger forklaret på tysk
Pythagoras af Samos Pythagoras af Samos
Bevis af Pythagoras   a² + b² = c²
De to korte sider i en retvinklet trekant kaldes kateder ( a og b ) Den lange sider kaldes hypotenusen ( c )
Pythagoras 1
Pythagoras 2 (bevis)
flere-dages-opgaver til aflevering
Kursus i større brøker
De 7 vidundere (Matematik / Historie)
1. Keopspyramiden 2. Fyrtårnet ved Alexandria 3. Mausoleet i Halikarnassos 4. Kolossen på Rhodos 5. Zeusstatuen i Olympia 6. Babylons hængende haver 7. Artemistemplet i Efesos
Lommeregneranbefaling: Casio fx-991DE X ClassWiz 
Brøker 1
Brøker 2
Brøker 3
Brøker 4
Brøker 5
Brøker 6
Areal og Rumfang
side 87, nr. 7-11 (facit)
Ugeopgave 1-2020 Ugeopgave 1-2020 facit
side 97 (facit)
side 97 (facit)
facit Rumfang 1 og 2
facit Rumfang-prøve
Procentregning
millimeterpapir blå
millimeterpapir rød
millimeterpapir grå
Månedsopgave Liniære funktioner
ternet papir
2 koordinatsystemer
facit side 50
facit side 51
Facit side 52
facit side 53 - 55
facit side 60 - 61 (de grønne sider)
facit 19.03 - 27.03 på teams
facit 14.04 - 22.04 på teams
facit Procentregning A
facit Procentregning B
Cirkeldiagram - hvordan?
Du er på matematik-siden til smartphones.
flere-dages-opgaver til aflevering
De 7 vidundere (Matematik / Historie)
1. Keopspyramiden 2. Fyrtårnet ved Alexandria 3. Mausoleet i Halikarnassos 4. Kolossen på Rhodos 5. Zeusstatuen i Olympia 6. Babylons hængende haver 7. Artemistemplet i Efesos
Lommeregneranbefaling: Casio fx-991DE X ClassWiz 
Kursus i større brøker
Brøker 1
Brøker 2
Brøker 3
Brøker 4
Brøker 5
Brøker 6
Areal og Rumfang
side 87, nr. 7-11 (facit)
Ugeopgave 1-2020 Ugeopgave 1-2020 facit
side 97 (facit)
facit Rumfang 1 og 2
facit Rumfang-prøve
Vi er i gang med emnet statistik
Ugeopgave 1-2020 Ugeopgave 1-2020 facit
millimeterpapir blå
millimeterpapir rød
millimeterpapir grå
Månedsopgave Liniære funktioner
ternet papir
2 koordinatsystemer
facit side 50
facit side 51
Facit side 52
facit side 53 - 55
facit side 60 - 61 (de grønne sider)
facit 19.03 - 27.03 på teams
facit 14.04 - 22.04 på teams
facit Procentregning A
facit Procentregning B
Procentregning
Cirkeldiagram - hvordan?